Stanisław Mazurek

Stanisław Mazurek (ur. 13 X 1938 r., Łódź – zm. 24 III 2010 r., Bielawa) – muzyk, członek Zakładowej Orkiestry Dętej BZPB im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie. W 1960 r. znalazł się na okolicznościowym tableau z okazji XV-lecia Orkiestry. W rzeczywistości ten jubileusz powinien być obchodzony w 1961 r. gdyż Orkiestra powstała w lutym 1946 r.

Stanisław Mazurek w Orkiestrze grał od 1953 r., a pracę w BZPB im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie zaczął w 1972 r. 

Więcej zobacz:

R. Brzeziński, 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016, „Bibliotheca Bielaviana 2016”, s. 77-99.