Jan Siwy

Jan Siwy (ur. 27 VIII 1916 r – zm. 12 XI 1971 r.) – muzyk, członek Zakładowej Orkiestry Dętej BZPB im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie. W 1960 r. znalazł się na okolicznościowym tableau z okazji XV-lecia Orkiestry. W rzeczywistości ten jubileusz powinien być obchodzony w 1961 r. gdyż Orkiestra powstała w lutym 1946 r. 

Więcej zobacz:

R. Brzeziński, 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016, „Bibliotheca Bielaviana 2016”, s. 77-99.