Służba Zdrowia w Bielawie po 1945 r.

Lekarze Służby Zdrowia w Bielawie po 1945 r., od lewej: Ireneusz Pluta, Aldona Dąbrowska, Anatol Sienkiewicz, dr Sadowska, Andrzej Janicki,

Olczyk, NN, Henryk Grzebieluch, Władysław Michalski, zdj. z archiwum Ireneusza Pluty

 

Szpital przy ul. Piastowskiej w Bielawie (widok od strony ul. Stefana Żeromskiego), stoją, drugi od lewej: Ireneusz Pluta, a czwarty od lewej dr Kazimierz Bitniok, znakomity ginekolog. Razem kończyli studia medyczne, zdj. z archiwum Ireneusza Pluty