Promocja rocznika Bibliotheca Bielaviana 2012

Promocja czwartego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2012” odbyła się 28 czerwca 2013 r. w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

Do zespołu redakcyjnego, czwartego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2012” dołączył prof Ryszard Waksmund i dr Bartłomiej Perlak. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński, a zespół redakcyjny tworzyli: Jan Gładysz, Jadwiga Horanin, Jadwiga Mariolla Jonas, Barbara Lesiewicz, dr Bartłomiej Perlak, Aneta Pudło, Jadwiga Stępień, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Węclewska, skład i łamanie Anna Węclewska.

.

.