Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Bielawy 2014-2020

1 października 2013 r. w sali narad Rady Miejskiej Bielawy przy ul. Piastowskiej 1 odbyło się spotkanie mieszkańców Bielawy w sprawie stworzenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020. Spotkanie z mieszkańcami miało na celu ustalenie priorytetów rozwoju miasta z uwzględnieniem słabych i mocnych stron.