70. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 2015 r. na Pl. Kombatantów w Bielawie obchodzono 70. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Organizatorem obchodów był bielawski Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W obchodach wzięły udział: władze Bielawy, reprezentacji szkół, stowarzyszeń i harcerstwa oraz przedstawiciele niemieckiego miasta Lingen. na zakończenie uroczystości wszyscy złożyli kwiaty pod Obeliskiem.