25-lecie Samorządu Bielawskiego

30 maja 2015 r. obchodzono w Bielawie 25-lecie odrodzonego samorządu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji samorządu, która odprawiona została w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy św. nastąpiło, na ścianie Domu Parafialnego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która została dedykowana osobom zasłużonym w pracę na rzecz przemian społecznych i politycznych w kraju oraz tworzenia podstaw samorządności w Bielawie. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Piotr Łyżwa, a tablicę odsłonili: senator Stanisław Jurcewicz (fundator tablicy), przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, burmistrz pierwszej kadencji Emilian Kupiec oraz przewodniczący dawnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Andrzej Bartoszyński. Poświęcenia dokonał ks. prałat Stanisław Chomiak. 

O godz. 13.00 w sali widowiskowej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości II odbyła się uroczysta sesja z okazji 25-lecia bielawskiego samorządu. Uczestniczyły w niej osoby, które były zaangażowane w proces tworzenia samorządności w mieście oraz pracowały na rzecz jej rozwoju przez minione ćwierć wieku. Ważnym momentem uroczystej sesji było wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności burmistrzowi Bielawy pierwszej kadencji Emilianowi Kupcowi. Ustanowione przez parlament zaszczytne odznaczenie, nadawane jest zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręczył w asyście parlamentarzystów wojewoda Tomasz Smolarz.

Tego dnia można było obejrzeć również wystawę zdjęć poświęconą samorządowi i zmian, które dokonały się w mieście na przestrzeni minionych 25 lat. Wystawa została przygotowana przez Dział Regionalno-Badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. (UM Bielawa)