Bibliotheca Bielaviana 2012

BIBLIOTHECA BIELAVIANA 2012

 

I. Dzieje

Anna Grużlewska, Haskala i jej wpływ na funkcjonowanie gminy żydowskiejw Dzierżoniowie

Renata Madziara, Podziały administracyjne diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w latach 1945-1991

Janusz Maniecki, Audycje Radia „Solidarność” na ziemi dzierżoniowskiej

Bartłomiej Perlak, Recenzja książki „Piłkarska »Bielawianka« 1946-2011”

II. Kalendarium Bielawy

Barbara Lesiewicz, Kalendarium Bielawy 2012

III. Biblioteka

Anna Węclewska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2012

Jadwiga Horanin, Jolanta Karaszewska, Kalendarium Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie 2012

Renata Kukła, Kalendarium Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy 2012

Lidia Zakrzewska-Strózik, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach 2012

Danuta Wiśniewska, Kalendarium Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku 2012

Anna Siedziako, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej 2012

Wioleta Wawrzyniak, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Łagiewnikach 2012

Urszula Ubych, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej 2012

Urszula Ubych, Sylwetki bibliotekarzy 2012

Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2012 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

Barbara Lesiewicz, Bielawa w liczbach 2012

Urszula Ubych, Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

Anna Kulik, Historia i jubileusz 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

Krzysztof Pludro, 35-lecie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

Ewa Piotrowska, Historia Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie

Elżbieta Stiepańczuk, Kalendarium Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie 1992-2012

Dorota Kostecka, 25 lat Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie

Andrzej Świętczak, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 lat w Bielawie. Tak to było

Dorota Kostecka, 15 lat Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie

Jadwiga Horanin, 15 lat temu w Bielawie… Ciekawostki związane z Międzynarodową Konferencją Oświatową

Sylwia Sołtysik, Jampol nad Dniestrem, czyli fenomen akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” okiem jej bielawskiej uczestniczki

Anna Petruk, Kalendarium Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie 2012

Katarzyna Wierzbicka, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie 2012

V. Portrety

Rafał Brzeziński, Wywiad ze Stanisławem Chrzanem. Spotkanie w ogrodzie

Sylwia Sołtysik, Wywiad z Janem Jedoniem. Rumuńska codzienność, wojna, reemigracja – z pamięci historycznej dawnej Polonii na Bukowinie

Urszula Ubych, Wywiad z Józefem Drożdżyńskim, odznaczonym Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”

Rafał Brzeziński, Wywiad z Władysławem Szewczykiem, odznaczonym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”

Jadwiga Horanin, Wywiad z Andrzejem Strózikiem. Teatralna przygoda życia

Ewa Chabros, Z dziejów bielawskiej opozycji. Rozmowy ze świadkami historii. Cz. II

VI. Edukacja

Krystyna Wojtal, Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 2012

Dorota Kostecka, Kalendarium Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie 2012

Alicja Kossowska, Daria Michalska, Szkoły Niepubliczne w Bielawie 2012

Helena Chojnacka-Małecka, Daria Michalska, Wszechnica Nauczycielska 2012

Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2012

Małgorzata Siewiera, Kalendarium wydarzeń Gimnazjum nr 1 – 2012

Monika Krawiec, Tomasz Wojciechowski, Kalendarium wydarzeń Gimnazjum nr 2 – 2012

Janusz Kucharski, Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 2012

Mariusz Tyrcha, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi – 2012

Małgorzata Cieślik, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – 2012

Dominika Adamiak, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 2012

Izabela Glinka, Daria Michalska, Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka i Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka – 2012

VII. Kultura

Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki. Kalendarium 2012

Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2012

Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2012

Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2012

Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2012

Rafał Smoliński, „Teatr Od Dzisiaj” 2012

Urszula Ubych, Teatrzyk „Kukiełkowo”

Paweł Rodziewicz, Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne 2012

Anna Węclewska, Bielawska Placówka Muzealna 2012

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012. Kalendarium 2012

Józef Gajda, Bielawska Szkoła Leśna 2012

Urszula Ubych, I Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich

Tomasz Śnieżek, Pomniki, tablice pamiątkowe i słupki graniczne Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Cz. II

IX Samorządność

Barbara Lesiewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji 2012 r.

Leszek Stróżyk, Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielawy w 2012 r.

Barbara Lesiewicz, Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Bielawa w 2012 r.

X Zachować w pamięci

Aneta Pudło, Wspomnienie o Michale Wojtanowskim

XI Bielaviana

I Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2012

Urszula Ubych, Wieczór poetycki Ryszarda Mierzejewskiego „Zraniony różą”

Leszek Musiał, Niezwykła przechadzka z Noblistą

Urszula Ubych, Spotkanie z Michałem Witkowskim. Z niezgody na rzeczywistość

Bolesław Stawicki, Bielawa 1982. Tryptyk literacki. Cz. I

Aneks

Wykaz skrótów