Bielawskie wydawnictwo

Pod koniec stycznia 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zostało zarejestrowane wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie. Praca nad jego stworzeniem trwała od momentu powstania pierwszego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2009”. Nie był to jeszcze odpowiedni czas na zakładanie wydawnictwa. Najważniejszy wówczas był rocznik, kompletowanie zespołu redakcyjnego, korektorskiego, autorskiego. Był to też okres samoistnego „testowania” ludzi pracujących przy publikacji. Rocznik „Bibliotheca Bielaviana” ukazywał się w kolejnych latach: 2010, 2011, 2012. Przez ten czas w sposób naturalny i niezależny wyłoniła się grupa ludzi najbardziej zaangażowanych w pracę nad rocznikiem. Powstał w ten sposób zespół osób w pełni przygotowany do pracy nad przygotowaniem i publikowaniem książek. Tworzą go: redakcja – dr Rafał Brzeziński, prof. Ryszard Waksmund; korekta – Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, Anna Węclewska; noty biograficzne – Urszula Ubych; skład i łamanie – Anna Węclewska; opracowanie graficzne okładki – Paulina Wojciechowska-Cudak.

Powstała, wymyślona przez dyrektora MBP dra Rafała Brzezińskiego, seria Sudecka poezja i proza, która z założenia miała być młodszym dzieckiem rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”, przedłużeniem jednego z rozdziałów rocznika – działu Bielaviana, promującego lokalnych poetów i prozaików. W prostej szacie graficznej widać nawiązania do rocznika.

Prezentacja nowego wydawnictwa MBP w Bielawie oraz promocja pierwszej książki wydawnictwa Sudecka poezja i proza I odbyła się 5 kwietnia 2013 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie. Na uroczystej promocji wydawnictwa obecni byli przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miejskiej (RM) Bielawy – Leszek Stróżyk, zastępca burmistrza – Mariusz Pach, wiceprzewodnicząca RM – Jadwiga Mariolla Jonas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – Jan Gładysz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Ewa Glura, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych oraz autorzy tekstów zamieszczonych w publikacji.

Urszula Ubych, kierownik MBP, zaprezentowała pierwszą książkę nowego wydawnictwa. W publikacji znalazły się wszystkie teksty, jakie wpłynęły na I Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Konkurs został ogłoszony jesienią 2012 r. przez redakcję rocznika miejskiego oraz Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, a finał odbył się 17 grudnia tego samego roku. W tomie umieszczono utwory zarówno poetyckie, jak i prozatorskie 76 autorów, czyli uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych biorących udział w konkursie. Znalazła się w niej również stara fotografia przedstawiająca słonie przy bielawskiej fontannie. Stała się ona inspiracją dla uczestników I Konkursu. Publikacja liczy sobie 120 stron i podzielono ją dwa rozdziały (poezja i proza). Nazwiska autorów zostały zamieszczone w kolejności alfabetycznej.

 

Redaktor wydawnictwa i dyrektor MBP, dr Rafał Brzeziński, opowiedział krótko o pracy nad książką i dalszych planach wydawnictwa. …Przy takiej publikacji pracuje wielu ludzi. To są autorzy, którzy nadesłali swoje teksty: poezję i prozę, ale także ci, którzy tworzą taką książkę. Takich osób jest kilka […] trzeba podziękować im za wkład… Na pewno znajdą się tutaj [Sudecka poezja i proza] poeci lokalni, którzy tworzą często do szuflady. My, czyli wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej, ułatwi im wyjście z tych szuflad. […]Pamiętam, po konkursie w tamtym roku, jedna z mam dziecka, które uczestniczyło w tym konkursie, zapytała mnie, czy byłaby szansa, żeby prace konkursowe dzieci ukazały się zebrane w książce… Ta mama troszeczkę mnie sprowokowała do tego, że taka książka powstała. Wszystkie osoby, które występują w książce jako autorzy, zostały docenione. Wszystkim autorom z tego miejsca bardzo dziękuję. Jest to dla was pierwszy debiut literacki. Gratuluję wam tego, że zaistnieliście. Dla was jest to wielka rzecz. Z tym idziecie już na całą Polskę. Serdecznie gratuluję.

Po części oficjalnej obecni na promocji goście wysłuchali fragmentów dwóch tekstów z tomiku Sudecka poezja i proza I w interpretacji Zbigniewa Zająca, znanego aktora grupy teatralnej „biel’ arte” oraz „Teatru Od Dzisiaj”, a następnie nadeszła chwila, na którą niecierpliwie czekali autorzy tekstów – wręczanie tomików.

Książkę otrzymali autorzy z rozdziału – poezja: Martyna Abram, Paulina Baranowska, Natasza Białek, Agnieszka Broda, Waldemar Broda, Mikołaj Bujnowski, Barbara Bulerska, Wiktoria Byczek, Angelika Cieśla, Izabela Czerwińska, Kacper Dwojak, Klaudia Dylewska, Marta Gdula, Justyna Hajdukiewicz, Natalia Ilnicka, Malwina Joachimek, Weronika Klincewicz, Daria Kozubal, Łukasz Kudyra, Anna Łyżwa, Igor Machowski, Milena Matecka, Magda Mika, Mateusz Milejski, Anna Niemiec, Kacper Oboza, Julia Pastuszka, Daria Płonka, Dominika Porzybót, Sandra Przybylska, Hubert Remin, Izabela Sędziwa, Kamil Stawiany, Kacper Środoń, Kamila Tarkowska, Zofia Urbanowicz, Wiktoria Wiśniewska, Urszula Wojnar, Roksana Woszczyńska, Natalia Zapała; oraz autorzy z rozdziału – proza: Dawid Babicz, Julia Barczyk, Aleksandra Berenth, Jan Chrzan, Emilia Domagała, Karolina Gruzel, Wiktoria Hanuszek, Anna Jadwinczyn, Marta Kaczmarek, Adrianna Kaszuba, Anna Kędziora, Piotr Marchewka, Aneta Matejczyk, Katarzyna Mazur, Zuzanna Mika, Klaudia Mróz, Zuzanna Nędza, Sandra Nikoniuk, Kamil Nowicki, Alicja Obuch, Monika Olejnik, Victor Pankowski, Violetta Pajęcka, Joanna Patalon, Jędrzej Piątek, Tomasz Poborczyk, Natalia Pompa, Kamila Rochna, Oliwia Siejk, Małgorzata Siwiec, Aleksandra Smyk, Justyna Śmiatacz, Karolina Waś, Adrian Zbozień, Julia Zięba.

Dokonała się rzecz niezwykła. Marzeniem każdego piszącego autora jest ujrzeć swoją twórczość zebraną i wydaną w postaci książki czy tomiku. Często takie marzenie pozostaje tylko w sferze niezrealizowanych planów. A tutaj debiutujący młodzi twórcy, poeci i prozaicy, zaistnieli już od samego początku, w momencie startu w literaturze. Zapisane wiersze czy opowiadania nie są już tylko wypracowaniem szkolnym. Opublikowane w tomiku osiągnęły w tym momencie rangę utworu literackiego.

 

U. Ubych, Bielawskie wydawnictwo, „Bibliotheca Bielaviana 2013”, s. 415-418.

.

.