Ewa Glura

Ewa Glura ur. 7 grudnia 1942 r. we Lwowie. W 1946 r. wraz z rodziną wyjechała do Wrocławia. Tam mieszkała 21 lat. Studiowała w latach 1961-1966 na Politechnice Wrocławskiej, na wydziale Inżynierii Sanitarnej i uzyskała dyplom magistra inżyniera urządzeń sanitarnych. W 1966 r. wyjechała do Wałbrzycha do pracy w Gazowni zgodnie z nakazem pracy. W 1967 r. przeniosła się do Dzierżoniowa wraz ze swoim mężem. W 1985 r. przeniosła się do Bielawy, gdzie pracowała w Urzędzie Miejskim od 1987 do 1997 r. W 1997 r., po 31 latach pracy, przeszła na emeryturę. W 2003 r. została wybrana na prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Funkcję tę pełni do dzisiaj. 7 czerwca 2014 r. Rada Miejska Bielawy nadała Ewie Glurze tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa.
.
.
.

.

.

.

Bibliografia

R. Brzeziński, U. Ubych, Dać innym coś z siebie… Wywiad z Ewą Glurą, odznaczoną Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bielawa, „Bibliotheca Bielaviana 2014”, s. 189-206.