Medal dla Ochotniczej Straży Pożarnej

26 sierpnia 2015 r. podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Bielawie wręczono Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta Bielawa przyznany OSP. Medal wręczał Zbigniew Dragan – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy. Medal odbierali przedstawiciele OSP w Bielawie: Wojciech Orman – prezes OSP, Artur Dudek – naczelnik OSP, Andrzej Wróblewski, Bolesław Mizeracki i Dariusz Gortych. Specjalne podziękowania dla strażaków wręczyła Teresa Świło – poseł Rzeczypospolitej Polskiej i senator Tomasz Jurcewicz.

.

.

.
.

.
.
.