Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2014”

Promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2014″ odbędzie się 18 września 2015 r. w dawnym Teatrze Robotniczym przy ul. Piastowskiej 19a. Jest to już szósta publikacja corocznego czasopisma, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Rocznik zawiera m.in. artykuły historyczne z dziejów regionu. Znajdują się w nim ciekawe artykuły m.in.: o tradycjach kulturowych Bielawy przed 1945 r., przedwojennej turystyce zimowej i narciarstwie w Górach Sowich, o przedwojennym szkolnictwie żydowskim i znanym w latach 60. zespole muzycznym Bielanie, kalendaria miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie współpracująca z Dolnośląskim Towarzystwem Historycznym, zamieszcza corocznie w roczniku artykuły z badań terenowych tej grupy eksploratorów, tym razem przedstawiamy tekst o tajemnicy schronu w Wałbrzychu.
Jednym z ważniejszych elementów rocznika są artykuły dotyczące wydarzeń literackich i spotkań z autorami., m.in.: z Markiem Cieślą, Zygmuntem Iwaszkiewiczem, Adamem Lizakowskim, Tadeuszem Żurawkiem. W dziale Bielaviana, poświęconym literaturze, znajdują się teksty laureatów III Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana, czyli Natalii Pasek, Moniki Olejnik, Jarosława Wita Dłużniaka, Tatiany Zawrotniak, Victora Pankowskiego, Bożeny Tomaszek.
Nieprzemijającą wartością rocznika są wywiady z ważnymi osobowościami miasta, m.in. z Mieczysławem Jedoniem, Ewą Glurą, a także wspomnienia o ludziach, którzy odeszli w 2014 r., wspominamy tutaj Michała Pałacha, wieloletniego dyrektora Bielbawu i Teodora Mierzeję, o którym opowiadają dawni aktorzy Teatru Robotniczego: Aniela Kulas, Edward Wiśniewski, Nicefor Nowaczyk, Joanna Włodarczyk, Justyna Inka Socha, Ryszard Antoniak.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na coroczne najważniejsze wydarzenie literackie w mieście.

.

.