Bielawska szkoło, gdy Cię wspominam… Konkurs na wspomnienie

Bielawska szkoło, gdy Cię wspominam…

Konkurs na wspomnienie

Redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” ogłasza konkurs pn. Bielawska szkoło, gdy Cię wspominam… Ciekawie napisane (może z humorem) i podpisane wspomnienia prosimy nadsyłać na adres mailowy redakcji bibliothecabielaviana@gmail.com lub w formie papierowej plus elektronicznej do redakcji rocznika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, ul. Piastowska 19c (kontakt: Urszula Ubych, tel. 74 645 09 66), w terminie do 31 grudnia 2015 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w styczniu 2016 r., a najciekawsze prace opisujące nauczycieli, uczniów, atmosferę klasy, szkoły z tamtych Waszych lat nauki, opublikujemy w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2015”. Wyborem powyższych publikacji redakcja pragnie uczcić rocznicę 70 lat edukacji w szkołach naszego miasta. Mamy nadzieję, że autorzy swoich prac przywołają z pamięci sylwetki ciekawych, a może czasem dziwnych nauczycieli, koleżanek, kolegów z klasy oraz wiele być może zabawnych albo smutnych sytuacji i wydarzeń, których byliście – jako uczniowie – ich uczestnikami.

Leszek Musiał

redakcja „Bibliotheca Bielaviana”