IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

IV KONKURS LITERACKI NA UTWÓR INSPIROWANY FOTOGRAFIAMI BIELAWY

Organizator:

Redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”

Skład komisji:

Prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Jolanta Maniecka, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, Anna Brzezińska.

Cele Konkursu:

Rozwijanie zainteresowań lokalną historią. Propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie. Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – w roku 2015 jest to zdjęcie pochodzące z lat 30. XX w. zatytułowane „W bielawskim parku” przedstawiające staw gondolowy przy dawnym basenie miejskim znajdującym się w parku.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Kategorie wiekowe:

– uczniowie szkół podstawowych,

– uczniowie szkół ponadpodstawowych,

– dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – bibliothecabielaviana@gmail.com, lub w formie papierowej plus elektronicznej do redakcji rocznika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, ul. Piastowska 19c (kontakt: Urszula Ubych, tel. 74 645 09 66), w terminie do 31 października (sobota) 2015 r. jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem. Objętość tekstu literackiego nie powinna przekraczać 3 stron wydruku komputerowego.

Nadesłane utwory odpowiadające wymogom regulaminu konkursu zostaną opublikowane w serii „Sudecka poezja i proza”. Prace nagrodzone ukażą się w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2015”.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia (piątek) 2015 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej 316 (II p.) Dolnośląskiego Art-Inkubatora, ul. Piastowska 19c.