Medal dla orkiestry dętej SART


0
Categories : Bez kategorii

30 września 2015 r. podczas XIV sesji Rady Miejskiej Bielawy orkiestra dęta Sudecka Agencja Artystyczna SART otrzymała Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta Bielawa. Wręczenia Medalu dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan i burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa. Medal odebrał prezes SART Roman Pajda.
.

.

Orkiestra dęta Sudecka Agencja Artystyczna SART kontynuuje tradycje od czasów działalności Orkiestry Dętej Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego Bielbaw.  Pierwszy publiczny koncert Orkiestry Zakładowej odbył się 1 maja 1946 r. Orkiestra dęta była często nagradzana i odznaczana. 21 lipca 1976 r. Rada Państwa nadała Orkiestrze Dętej Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego Bielbaw Złoty Krzyż Zasługi. Uchwalą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) Bielawy z 29 września 1985 r., przewodniczący MRN Wojciech Tłokiński wręczył zakładowej Orkiestrze Dętej medal Zasłużony dla Miasta Bielawa. 3 maja 1986 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr uhonorował bielawską orkiestrę Odznaką Honorową (stopnia III, złota). Pamiątki i odznaczenia zakładowej Orkiestry Dętej zachowały się Bielawskiej Placówce Muzealnej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content