Finał IV Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

We wrześniu 2015 r.  redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” ogłosiła IV Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Konkurs pomyślany jako cykliczny, zapoczątkowany w 2012 r., ma na celu rozwijanie zainteresowań lokalną historią, propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie poprzez twórczość literacką, dla której inspiracją jest zawsze stara fotografia miasta. W roku 2012 inspiracją I Konkursu Literackiego było zdjęcie zatytułowane „Sześć słoni przy fontannie”, a w 2013 r. inspiracją II Konkursu Literackiego było zdjęcie „Łąka Dierigów” pochodzące z lat 20. XX wieku, przedstawiające krowy na łące Dierigów obok zakładu „Christian Dierig”. Podobnie jak pierwszy Konkurs, drugi również adresowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.w serii Sudecka poezja i proza. Inspiracją III Konkursu Literackiego w 2014 r. Było zdjęcie przedstawiające Górny Młyn w Bielawie w którym mieściła się później gospoda. Tym razem inspiracją do napisania wiersza lub prozy na IV Konkurs Literacki było zdjęcie pochodzące z lat 30. XX w. zatytułowane „W bielawskim parku”. Zdjęcie przedstawia staw gondolowy. Na konkurs wpłynęło 65 tekstów, 35 tekstów poetycki, 30 prozatorskich.

6 listopada 2015 r. komisja w składzie: prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Anna Brzezińska, Jolanta Maniecka, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień i Urszula Ubych dokonała wyboru najlepszych prac konkursowych.

11 grudnia (piątek) 2015 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjne Dolnośląskiego Art. Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie odbył się finał IV Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana. Uroczystość poprowadziła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, a autorskie publikacje wręczał dr Rafał Brzeziński – redaktor rocznika miejskiego Bibliotheca BIelaviana. Wśród zaproszonych gości był Emilian Kupiec – burmistrz Bielawy I kadencji 1990-1994. Uroczystość finału konkursu, połączona była z promocją pokonkursowej publikacji (Sudecka poezja i proza XVI. IV Konkurs Literacki, Bielawa 2015). W publikacji zostały ujęte wszystkie konkursowe prace odpowiadające regulaminowi. Tomik poezji i prozy został uroczyście wręczony wszystkim uczestnikom IV konkursu. Nagrodzone prace ukażą się także w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2015”. Laureaci konkursu:

Kategoria: poezja

Piotr Krakowiak, W bielawskim parku, I miejsce – poezja, kategoria szkoły podstawowe

Kacper Środoń, Tajemnicza skrzynia, I miejsce – poezja, szkoły ponadpodstawowe

Krzysztof Pasek, Lata trzydzieste, lata trzydzieste, I miejsce – poezja, kategoria dorośli

Kategoria: proza

Mikołaj Maciejewski, Stara fotografia, I miejsce – proza, kategoria szkoły podstawowe

Kamila Rochna, Zapomnienie, I miejsce – proza, kategoria szkoły ponadpodstawowe

Rafał Januszkiewicz, Ósmy kolor tęczy, I miejsce – proza, kategoria dorośli

Popularność konkursu jest duża. Utwory konkursowe nadsyłane były nie tylko z Bielawy ale również z różnych zakątków Polski. Były to utwory od osób, które urodziły się w Bielawie, bądź od turystów zafascynowanych urokami miasta i okolic. Wśród autorów tekstów sa także osoby, które kiedyś mieszkały w bielawskim prewentorium jako dzieci. Ten dziecięcy obraz Bielawy został w ich pamięci jak zastygłe w czasie zwierciadło czasu. Jest to najlepsza forma turystycznej promocji literackiej Bielawy.

.

.

.