Zygmunt Kordecki

Zygmunt Kordecki – założyciel sekcji kolarskiej w Bielawie. Pod koniec lat 40. XX w. w klubie sportowym „Bielawiance” w Bielawie powstała sekcja kolarska. Jak opisuje to dr Bartłomiej Perlak w swoim artykule w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2009”: „(…) podstawowym problemem był oczywiście brak sprzętu. Do sekcji były przyjmowane jedynie osoby posiadające własny rower, a części zamienne, ogumienie oraz stroje i buty dostarczał już klub. Kierownikiem sekcji, a zarazem jej trenerem, był uwielbiany przez młodzież Zygmunt Kordecki”.

Zygmunt Kordecki często uczestniczył w różnych zawodach. 3 września 1950 r. wystartował w Kolarskim Wyścigu Pokoju ulicami Dzierżoniowa. Zdobył wówczas 4 miejsce. Inni zawodnicy z bielawskiej sekcji zdobyli również miejsca: Stanisław Stanisławczyk – 2 miejsce, Antoni Zduńczyk – 3 miejsce, Mieczysław Firlik – 5 miejsce i Tadeusz Drożdżyński – 7 miejsce. Bielawska sekcja kierowana przez Zygmunta Kordeckiego zdobyła 54 punkty, zajmując drużynowo I miejsce przed Z.K.S. Włókniarz z Dzierżoniowa – 12 punktów i Z.K.S. Ogniwo z Dzierżoniowa – 12 punktów.

 

Bibliografia:

B. Perlak, Polskie początki sportu w powojennej Bielawie w latach 1945-1950, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 13-31.