Karol Białas

Karol Białas (ur. 4 listopada 1935 r., Krynica Górska). Po II wojnie światowej, w  sierpniu 1945 r., przyjechał z rodzicami i trzema braćmi do Dzierżoniowa – wówczas Drobniszowa. Przez tydzień biwakowali na dzierżoniowskiej kolejowej stacji wyładowczej pod gołym niebem. Po tygodniu z bielawskiego zakładu włókienniczego „Dierig” (później Bielbaw) przyjechał Józef Cocek (ur. 24 listopada 1902 r. – zm. 26 I 1972 r.) wózkiem akumulatorowym. Tym dziwnym pojazdem jak na owe czasy zabrał całą rodzinę Karola Białasa do Bielawy. Karol Białas miał wówczas 10 lat.

.

.