Mieczysław Surma

Mieczysław Surma (ur. 31 VII 1933 r.). Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał pod Kępnem. Po ślubie, w 1958 r. przyjechał do Bielawy. Podjął pracę w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 1 (później Bielbaw) i wstąpił do Zakładowej Orkiestry Dętej. 3 maja 2015 r., podczas uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja, Mieczysław Surma dostał nagrodę za wieloletni staż w Orkiestrze. Wspomina po latach: „Jakby nie było pasji to by nie było chęci nie byłoby grania. (…) Bielawa dla mnie jest jakbym w niej wyrósł w młodości. Bielawa jest piękna (…) Dała taki urok, zauroczony jestem”. Więcej w najnowszym roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2015”.

.

.