Finał konkursu „Na strychu u babci – pamiątki związane z Bielawą”

5 lutego 2016 r. w dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, przy ul. Piastowskiej 19b odbył się finał konkursu „Na strychu u babci – pamiątki związane z Bielawą”. Konkurs trwał od 5 października 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Zadaniem uczestników konkursu było przyniesienie oryginalnego, ciekawego pod względem historycznym przedmiotu, który wzbogaci zbiory bielawskiego muzeum przy ul. Piastowskiej 19b. Jury konkursu w składzie: Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza Bielawy, Sylwester Grzesiak – bielavianista, pasjonat historii lokalnej i dr Rafał Brzeziński, dokonali wyboru i wyłonili zwycięzcę konkursu. Zwyciężczynią została Michalina Szumilas, której zbiór fotografii starej Bielawy zdobył uznanie jury.

 

.

.

.

O Michalinie Szumilas zob.:

E. Chabros, Z dziejów bielawskiej opozycji. Rozmowy ze świadkami historii, „Bibliotheca Bielaviana 2011”, s. 287–291.