Kwiatek dla Ewy 2016

8 marca 2016 r. z okazji Dnia Kobiet  w Bielawie w dawnym Teatrze Robotniczym odbył się koncert pod hasłem Kwiatek dla Ewy XI zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki (MOKiS). Koncert otworzył Witold Marek Runowicz zastępca burmistrza miasta Bielawa, a prowadził Jarosław Florczak radny Rady Miejskiej (RM) Bielawy. Na scenie wystąpili: Jerzy Gładysz dyrektor MOKiS-u, Krzysztof Możejko radny Rady Miejskiej Bielawy, Kapela Bielawska, Rafał Kuśmierek radny RM Bielawy, Bohdan Janeczek, Wacław Wiliński, Leszek Różycki z Miguelem Fonseca, Sławomir Waś, Włodzimierz Chmura, Miguel Fonseca, Robert Letniowski, Marek Pyziak radny RM Bielawy i Łukasz Pawlak.

.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Jan Gładysz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.


.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Krzysztof Możejko radny Rady Miejskiej Bielawy.

.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Łukasz Pawlak.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Kapela Bielawska.

.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Rafał Kuśmierek radny Rady Miejskiej Bielawy.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Bohdan Janeczek.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Wacław Wiliński.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Leszek Różycki i Miguel Fonseca.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Sławomir Waś.

.

Kwiatek dla Ewy XI, występuje Włodzimierz Chmura.

.

.