Spotkanie dwóch poetów

1 kwietnia 2016 r. w wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie robocze dwóch poetów Marka Cieśli i Adama Lizakowskiego. Poeci związani są z bibliotecznym wydawnictwem i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. W 2013 r. ukazał się tomik poezji Marka Cieśli pod tytułem Im…, a w 2014 r. ukazał się tomik poezji Adama Lizakowskiego Bielawa Randka Trzech Sylab. Poeci są bohaterami artykułów w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana”.

.

.

 

Bibliografia

M. Cieśla, Sudecka poezja i proza V, Im…, Bielawa 2013.

A. Lizakowski, Sudecka poezja i proza IX, Bielawa Randa Trzech Sylab, Bielawa 2014.