Otwarcie Tygodnia Bibliotek w Bielawie

9 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie nastąpiło uroczyste otwarcie Tygodnia Bibliotek w Bielawie. Urszula Ubych, dyrektor bielawskiej Biblioteki, opowiedziała o wydarzeniach kulturalnych mających się odbyć przez Tydzień Bibliotek. Podziękowała bibliotekarkom i bibliotekarzom za duży wkład w pracę i zaangażowanie. Zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner przyłączyła się do tych życzeń i złożyła na ręce dyrektor Biblioteki kwiaty i życzenia dla pracowników.