Święto Wojska Polskiego w Bielawie – 2016

15 sierpnia 2016 r. przy obelisku na pl. Kombatantów odbyła się uroczystość Święta Wojska Polskiego.  W uroczystości udział wzięli: kombatanci z prezesem por. Bronisławem Wilkiem, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, burmistrz miasta Piotr Łyżwa, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Po uroczystości pod pomnikiem, uczestnicy w pochodzie przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą mszę świętą.

.

.