XXVI sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

31 sierpnia 2016 r. odbyła się, pierwsza po wakacyjnej przerwie, XXVI sesja Rady Miejskiej Bielawy. Głównym tematem obrad było utrzymanie porządku i czystości w mieście. Oprócz tego radni podjęli uchwały m.in. dotyczącą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020.