Wystawa 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester

2 września 2016 r. w Hotelu Dębowym w Bielawie odbyła się uroczystość 70-lecia Lincoln Electric Bester. Wśród wielu zaproszonych gości było dwóch gości honorowych, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa i dr Rafał Brzeziński. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Lincoln Electric Bester Paweł Lipiński i  prokurent firmy Zbigniew Pawłowski. Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa złożył gratulacje i życzył dalszych sukcesów firmie, a dr Rafał Brzeziński przedstawił historię zakładu od 1946 r.

Z okazji jubileuszu, firma Lincoln Electric Bester, przygotowała okolicznościową wystawę starych fotografii. Wystawę można oglądać w bielawskim muzeum – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19b, od 5 do 30 września 2016 r., od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00.

Wystawa poświęcona jest historii i współczesności zakładu Lincoln Electric Bester, który przed transformacją ustrojową był najmniejszym z trzech największych zakładów w Bielawie. Podczas uroczystości jubileuszowej dr Rafał Brzeziński powiedział: „Bester zawsze był w cieniu wielkich zakładów włókienniczych Bielbaw i Bieltex, mimo to, jako jedyny z tej trójki przetrwał szczęśliwie do dzisiaj. Czas budowania fundamentów zakładu wyznacza data 1 marca 1946 r. Nastąpiło wówczas oficjalne otwarcie zakładu pod nazwą Państwowa Wytwórnia Urządzeń Radiokomunikacyjnych. Początki były trudne, następowało przejmowanie od radzieckich komisarzy budynków po fabryce Friedrich Krupp A.G. – Werk Langenbielau. Pierwszy dyrektor zakładu Anatol Arciuch na uruchomienie przedsiębiorstwa PWUR i przystosowanie zakładu do produkcji radiotechnicznej zaciągnął kredyt inwestycyjny. Zakład od maja 1946 r. wyposażono w maszyny zdemontowane po dawnej fabryce radiowej Hintzwerke w Srebrnej Górze. Obok maszyn istotną rolę w budowaniu fundamentów przedsiębiorstwa był nabór wykwalifikowanej kadry pracowniczej. To właśnie pracownicy zakładu stanowili o sile i potencjale przedsiębiorstwa. To również oni zawsze decydowali o przyszłości zakładu czego efektem jest dzisiaj działający zakład pod nazwą Lincoln Electric Bester”.