Wykład dr. Rafała Brzezińskiego i Leszka Stróżyka w bielawskim muzeum

16 września 2016 r. o godz. 17.00 w bielawskim muzeum, dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, odbył się wykład dr Rafała Brzezińskiego pt.: „Bielawskie pomniki przeszłości sprzed 1945 r.” i Leszka Stróżyka „Bielawskie pomniki przeszłości po 1945 r.”. Wykład odbył w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, które w tym roku są pod hasłem: Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła, pomniki.

 

plaktedd

Europejskich Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, i zarazem najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 r. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

Niektóre z imprez EDD dedykowane są młodzieży i dzieciom, aby budować od najmłodszych lat silne związki emocjonalne z regionem i jego dziedzictwem, a także wpajać zasadę zrozumienia i tolerancji wobec uwarunkowań historycznych i kulturowych w aspekcie miejsca i roli Polski w Europie.