Maury

5 października 2016 r. o godz. 13.00 na dziedzińcu Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości została uroczyście otwarta wystawa plenerowa Madonny Kresowe. Uroczystego otwarcia dokonali Małgorzata Greiner zastępca burmistrza Bielawy, Urszula Ubych dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i Edward Bień Honorowy Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Wystawę przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, Dział Regionalno-Badawczy oraz Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości. Po uroczystym otwarciu, zgromadzeni goście udali się do biblioteki gdzie rozmawiano o losach Kresowiaków, którzy zamieszkali na Dolnym Śląsku. Wystawę można oglądać codziennie do 31 października 2016 r.