Klucz do Śląska Sobiesława Nowotnego

12 października 2016 r. w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, w ramach Kongresu Turystyki Polskiej, odbyła się prezentacja najnowszej książki Sobiesława Nowotnego Klucz do Śląska. Oblężenie twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761 i 1762. Spotkanie prowadził dr Rafał Brzeziński, redaktor publikacji. Sobiesław Nowotny, badacz historii Śląska, jeden z najlepszych fachowców od ręcznego pisma niemieckiego, stworzył książkę o twierdzy świdnickiej na podstawie pamiętnika świdnickiego rzeźbiarza, autora ambony i ołtarza w świdnickim Kościele Pokoju, Augusta Gottfrieda Hoffmanna. Hoffmann w swoim „Pamiętniku z okresu wojen śląskich” zanotował pod datą 8 maja 1748 r.: „Rozpoczęto budowę twierdzy, zburzono wieżę prochową…”. Ta data zmieniła historię Świdnicy. Nowotny dokonał świetnej interpretacji tego źródła narracyjnego przedstawiając militarystyczne zmagania twierdzy świdnickiej w ujęciu wojen śląskich. Wojskowe zmagania, wojny minerskie, sztuka budowania fortyfikacji to wszystko znajdziemy w książce. Jednak udało się Sobiesławowi Nowotnemu stworzyć coś więcej niż tylko wojskowe zmagania o twierdzę. Stworzył swoiste studium miasta-twierdzy, a w tym studium człowieka, mieszkańca obleganego czterokrotnie miasta-twierdzy. Ukazał w książce zmagania życia codziennego człowieka, psychikę człowieka w mieście ciągle bombardowanego, tragedie ludzkie z urywanymi nogami i głowami, krwawe żniwo bombardowań: „wielu innych ludzi zostało rannych i zabitych, jak na przykład pewna posługaczka u pana Ictciusa wraz z innymi osobami, którzy siedzieli i jedli przy stole. W tym momencie jedna z bomb przeszła przez tylną ścianę, ścięła owej kobiecie równiutko głowę, chociaż trzymała ona akurat dziecko na kolanach, a mimo to wraz z innymi ludźmi zupełnie ono nie ucierpiało”.