Promocja rocznika bielawskiego „Bibliotheca Bielaviana 2015”

14 października 2016 r. o godz. 18.00 w Bielawie w dawnym Teatrze Robotniczym przy ul. Piastowskiej 19a odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2015”. Jest to już siódma publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku.
Uroczystą promocję prowadziła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i dr Rafał Brzeziński – redaktor rocznika „Bibliotheca Bielaviana”. Z okazji promocji rocznika, Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza Bielawy i Zbigniew Dragan – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy podziękowali wszystkim, którzy tworzyli rocznik „Bibliotheca Bielaviana 2015”.

Zbigniew Dragan, przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, powiedział: „W imieniu własnym, w imieniu samorządu bielawskiego chciałbym serdecznie podziękować i jednocześnie pogratulować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy przeczytać, zapoznać się już z siódmym rocznikiem Bibliotheca Bielaviana 2015. Tak jak pan doktor powiedział jest to wydawnictwo, które mówi o naszej przeszłości, a znajomość przeszłości zwłaszcza tej lokalnej, regionalnej, dla nas znajomość naszego miasta, naszej społeczności, osobowości które są opisywane tam jest bardzo ważna, dlatego jest ona ważna gdyż jest ona asumptem do budowania tożsamości lokalnej i poczucia społeczności lokalnej i przynależności do niej wszystkich mieszkańców. Nie wszyscy z nas zdają sobie sprawę, że właściwie codziennie przechodzą przez ulice Bielawy mamy styczność z przeszłością, bo każdy budynek, czy otaczający nas krajobraz, czy ludzie świadczą i mają w sobie ślady przeszłości, i dlatego tak ważne jest żeby te ślady przeszłości zapisywać, utrwalać i przekazywać pokoleniom. Dlatego jeszcze raz chciałbym za to państwu pogratulować, bo przeszłość to jak pamięć ludzka, jeżeli ją się utraci to nie ma się własnej tożsamości, nie można realnie pracować w teraźniejszości, dziękuję”.

Małgorzata Greiner, zastępca burmistrza Bielawy, powiedziała: „To już siódma edycja rocznika Bibliotheca Bielaviana, rocznika, który jest swego rodzaju pamiętnikiem naszego pięknego miasta. To w nim zapisane są najważniejsze chwile minionego roku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym we współtworzenie tego czasopisma, które jest ważnym elementem naszej historii”.

 

Rocznik zawiera m.in. artykuły historyczne z dziejów miasta i regionu. Znajdują się w nim artykuły m.in.: 25 lat bielawskiego samorządu 1990-2015Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na terenie powiatu dzierżoniowskiegoWieża Wolfganga i jej budowniczy. 90 lat bielawskiej wieży widokowej. Ważną częścią rocznika są kalendaria różnych instytucji i organizacji kulturalnych i sportowych, m.in. Kalendarium Bielawy, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Bielawskiej Placówki Muzealnej, Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne. Ważnym artykułem dotyczącym historii Bielawy jest artykuł: 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Od Sokolnik do Bielawy. Strażacka historia rodziny Dudków w Bielawie. Istotnym dla mieszkańców artykułem jest: Bielawskie powodzie ryte w kamieniach pamięci, który przywołuje temat powodzi w Bielawie w 1997 r. Artykuł wyprzedza rocznicowe wydarzenia i napisany jest w kontekście zbierania materiałów i wspomnień ludzi, którzy pozwolą stworzyć większy rocznicowy projekt badawczy. Czytelnicy znajdą także artykuł: Z historii Społem – Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielawie, Dzieci Tkaczy. Emigracyjne spotkanie bielawian, Haneman Hunters 2015 – historia prawdziwa z Bielawy. Zapewne wielu bielawian zainteresuje historia klubu żeglarskiego w Bielawie i ludzi, którzy decydowali o jego świetności. Przeczytacie Państwo o tym w artykule: Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”. Komandorzy bielawskiej floty: Kazimierz Walaszczyk, Andrzej Bohdanowicz, Jarosław Tatomir, Ryszard Dźwiniel, Andrzej Świerszczewicz.

Jednym z ważniejszych elementów rocznika są artykuły dotyczące wydarzeń literackich i spotkań z autorami., m.in.: z Marią Grabowską, która wydała tomik poezji Kalejdoskop barw i Romanem Styrczem, który w wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana wydał Opowiadania myśliwskie. W dziale Bielaviana, poświęconym literaturze, znajdują się teksty laureatów IV Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana.
Nieprzemijającą wartością rocznika są wywiady z ważnymi osobowościami miasta, m.in. z członkami Orkiestry Dętej Mieczysławem Surmą i Romanem Pajdą, strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie. Przeczytacie Państwo niby zwykły wywiad, ale wywiad z niezwykłym człowiekiem jakim jest Ignacy Zachowski. Wywiad z nim: Krawiec to jest pół księcia, bo przecież królom też szył, to opowieść o człowieku który od czterech dekad kreuje gusta modowe mieszkańców Bielawy. Redakcja rocznika miejskiego stara się zachowywać pamięć o mieszkańcach Bielawy, którzy odeszli w 2015 r., wspominamy tutaj Kazimierza Aftanasa, Ryszarda Antoniaka, Teresę Wejder. Niezwykle poruszające jest wspomnienie Maurycego Bieleckiego. To trzeba przeczytać. Ludzie Ci tworzyli historię Bielawy i nie wolno o nich zapominać.