70 lat „Żeroma” – wręczanie „klucza do bram miasta”

21 października 2016 r. odbyła się uroczysta gala z okazji 70 lat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Galę poprzedziła uroczystość przed budynkiem Urzędu Miasta Bielawa wręczenia „klucza do bram miasta” na czas obchodów jubileuszowych szkoły. „Klucz” wręczył burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa dyrektorowi szkoły Ireneuszowi Rutowiczowi.