Promocja książki Juliana Golaka

20 października 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyło się spotkanie promujące książkę Juliana Golaka Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli. Spotkanie prowadził dr Rafał Brzeziński. Julian Golak jest przewodniczącym Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Spotkanie otworzyła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza Bielawy, Ewa Glura – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Teresa Bazała – redaktor czasopisma transgranicznego „Ziemia Kłodzka”.

Książka Juliana Golaka opowiada o ludziach, którzy współpracowali z nim w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji polsko-czeskich. Ta długoletnia praca na pograniczu dwóch państwa nazywana Dyplomacją Publiczną pozwoliła na stworzenie dobrych relacji obu państw.

 

.