„Tygodnik Dzierżoniowski” o ogólnopolskim V Konkursie Literackim w Bielawie

W „Tygodniku Dzierżoniowskim” nr 41, 30 grudnia 2016 r. – 5 stycznia 2017 r., na stronie 8 ukazał się artykuł Teresy Rodak pod tytułem Urok starej fotografii. Teresa Rodak opisała finał ogólnopolskiego V Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy, który odbył się 9 grudnia 2016 r.  w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie. Było to, obok promocji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”, jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie. Finał Konkursu połączony został z promocją tomiku pokonkursowego w serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XIX. Teresa Rodak napisała: „Przygasły światła. Na ekranie pojawiła się dawno opuszczona bielawska stacja. Pozorny powrót do przeszłości. Sepia. Wysmakowane zdjęcia peronów i budynki chylące się ku upadkowi. W tej scenerii postrzegamy grupę podróżnych w strojach z „epoki”. Dziś wiemy, że nigdzie nie pojadą, ale oni uparcie czekają na pociąg, przechadzają się po zarośniętym zielskiem peronie ze swoimi bagażami. A oto… żywe postaci z filmu spacerują pośród nas – mają na sobie archaiczne podróżne stroje, niosą stare walizy i zapalone latarnie… Performance w wykonaniu Teatru Prawdziwego Włodzimierza Butryma, film redaktora wydawnictwa dra Rafała Brzezińskiego, muzyka Daniela Stawczyka i recytacja fragmentów konkursowych utworów przez Urszulę Lorenz z Teatru Nowego w Poznaniu wprowadziły zebranych w atmosferę tego wieczoru. (…)”.