Tu żyjemy – wizyta w bielawskim muzeum


0
Categories : Bez kategorii

9 stycznia 2017 r. uczestnicy Hufca Pracy w Bielawie, uczniowie Szkoły Wielozawodowej i Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Bielawie w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Tu żyjemy” odwiedzili Bielawską Placówkę Muzealną – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i spotkali się z drem Rafałem Brzezińskim. 

„Podczas lekcji muzealnej , którą poprowadził dr Rafał Brzeziński, długoletni mieszkaniec Bielawy, pracownik biblioteki miejskiej z zamiłowania i wykształcenia historyk, autor wielu publikacji dotyczących dziejów i sytuacji społeczno-gospodarczej Śląska XIX i XX wieku. Zaprezentował młodzieży swoje dwie prace: „Studia dziejów gastronomii Bielawy od najdawniejszych czasów do 1945r.” i „Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim” oraz zdobyła wiedzę na temat „Buntu tkaczy sowiogórskich z 1844r.” . Wydarzenia do których, wtedy doszło wprowadziły Bielawę i Pieszyce do historii. Na podstawie tych wydarzeń powstał znany dramat”.

 

Skip to content