Teodor Mierzeja

27 października 2016 r. redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” i dawni aktorzy Teatru Robotniczego z Bielawy zapalili znicze na grobie założyciela i reżysera Teatru Robotniczego w Bielawie. W tym wyjątkowym dniu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu zebrali się: redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana” Urszula Ubych (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie), Leszek Musiał, Jan Gładysz (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki), dr Rafał Brzeziński (redaktor naczelny rocznika miejskiego) i dawni aktorzy Teatru Robotniczego: Jadwiga Watała, Joanna Włodarczyk, Bogda Piwowar i Jan Peas. Jeden ze zniczy został również zapalony w imieniu Anieli Czop – również aktorki bielawskiego Teatru. Zebrani nad grobem Teodora Mierzei wspominaliśmy reżysera. Odczytywane były także fragmenty tekstów z rocznika opisujące postać tego zasłużonego bielawianina.  Redakcja rocznika zadbała o przywrócenie pamięci o tym człowieku. Powstały artykuły o Teatrze Robotniczym, które napisał Jan Gładysz i liczne wywiady z aktorami Teatru, które przeprowadził Leszek Musiał. Urszula Ubych z redakcji przytoczyła opis postaci Teodora Mierzei.

Teodor Mierzeja (ur. 31 X 1913 r., Tarnów – zm. 25 II 1985, Wrocław). Reżyser teatralny, redaktor pisma zakładowego „Krosno”. Z pracą sceniczną związał się przed II wojną światową, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 r. ukończył studium teatralne przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (1959-1963).

W maju 1946 r., Teodor Mierzeja, przyjechał do Bielawy gdzie zaczął pracować w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 1. Zaczął pracę nad stworzeniem zakładowej gazetki ściennej, z której w 1947 r. powstała gazeta zakładowa „Krosno”. Jednocześnie zaczął opracowywać teksty i reżyserować przedstawienia zakładowego Teatru Robotniczego w Bielawie. W 1954 r. wystawił dramat Gerharta Hauptmanna „Tkacze”. Od 1955 r. Teodor Mierzeja został kierownikiem artystycznym i kierownikiem literackim zespołu teatralnego przy Międzyzakładowym Domu Kultury „Bawełna” w Dzierżoniowie. W 1959 r. Był reżyserem sekcji teatralnej Powiatowego Domu Kultury w Dzierżoniowie. W tym czasie wyreżyserował widowisko historyczne Leona Krzemienieckiego „Niemcza”, które zostało wystawione w 1960 r. W 1980 r. wyreżyserował „Emigrantów” Sławomira Mrożka w Teatrze Robotniczym w Bielawie. Teodor Mierzeja po 1980 r. z niejasnych przyczyn zostawił Teatr Robotniczy i wyjechał do Wrocławia.

27 października 2016 r. redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” i dawni aktorzy Teatru Robotniczego z Bielawy zapalili znicze na grobie założyciela i reżysera Teatru Robotniczego w Bielawie. W tym wyjątkowym dniu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu zebrali się: redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana” Urszula Ubych (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie), Leszek Musiał, Jan Gładysz (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki), dr Rafał Brzeziński (redaktor naczelny rocznika miejskiego) i dawni aktorzy Teatru Robotniczego: Jadwiga Watała, Joanna Włodarczyk, Bogda Piwowar i Jan Peas. Jeden ze zniczy został również zapalony w imieniu Anieli Czop – również aktorki bielawskiego Teatru. Zebrani nad grobem Teodora Mierzei wspominaliśmy reżysera. Odczytywane były także fragmenty tekstów z rocznika opisujące postać tego zasłużonego bielawianina. Redakcja rocznika zadbała o przywrócenie pamięci o tym człowieku. Powstały artykuły o Teatrze Robotniczym, które napisał Jan Gładysz i liczne wywiady z aktorami Teatru, które przeprowadził Leszek Musiał. Urszula Ubych z redakcji przytoczyła opis postaci Teodora Mierzei.