Refleksje przed jubileuszem 35-lecia Teatru Prawdziwego

Refleksje przed jubileuszem 35-lecia Teatru Prawdziwego w Bielawie. 12 kwietnia 2017 r. w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19 spotkało się kilku aktorów Teatru Prawdziwego Włodzimierza Butryma. Aktorzy rozmawiali o swojej pasji aktorskiej, o kreowaniu kultury w Bielawie i wizerunku Bielawy na arenie międzynarodowej tworzonej poprzez występy Teatru Prawdziwego. Swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami dzielą się z mieszkańcami Bielawy i nie tylko. W skład Teatru Prawdziwego Włodzimierza Butryma wchodzą: Anna Koprowska, Krystyna Kamińska, Barbara Tysz, Marianna Pachucka, Aleksandra Hołub, Lidia Demków i Zbigniew Szermer.