73. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 mieszkańcy Bielawy, kombatanci i władze samorządowe zebrali się przed obeliskiem na pl. Kombatantów i oddały hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa. Burmistrz Bielawy powiedział: „… warto pamiętać, to też był wtorek, też było gorąco, też było upalnie. Dziewięć tygodni, kapitulacja 3 października, też we wtorek. Wiele wątków. Ogromne straty, (…) prawie 200 tysięcy poległych. Ogromne nadzieje na początku, bo przecież walka zbrojna przeciw okupantowi. Wszyscy oczekiwali, że front zbliżający się włączy się w walkę. Polacy którzy szli z frontem chcieli, decyzje Stalina były inne. (…) Pełen dramatyzm tamtej sytuacji. Bardzo dziękuję Państwu żeście przyszli pomimo upału żeby chociaż przez chwilę uczcić pamięć naszych przodków, bohaterów, uczcić pamięć i wyjść z tego spotkania ze szczególną refleksją czym to powstanie było, było walką o honor, było pełne nadziei zwłaszcza pierwsze dwa tygodnie, było próbą zabezpieczenia, uchronienia przed zamianą jednej okupacji w drugą okupację (…) było walką o godność i o honor, było przykładem męstwa, szczególnego bohaterstwa ludzi, którzy w większości, którzy mieli w perspektywie dopiero całe życie. Wiemy, pamiętamy, młodzi ludzie ginęli, i dwunasto-, piętnastoletni, siedemnastoletni. Pamięć o nich, o ich postawie powinna być w naszych sercach i naszym obowiązkiem jest tą pamięć kultywować i przekazywać innym (…) „. W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego kwiaty złożyli m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner i por. Bronisław Wilk – bielawski kombatant.

Powstanie Warszawskie, trwające od 1 sierpnia 1944 r. do 3 października 1944 r., było wystąpieniem zbrojnym wymierzonym przeciwko okupującym Warszawę  wojskom niemieckie. Powstanie było zorganizowane przez Armię Krajową. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Po upadku Powstania wielu mieszkańców Warszawy została wzięta do niewoli i wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, a ze względu na skutki Powstania, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne za jedno z najtragiczniejszych zrywów Polaków. Jedną z uczestniczek Powstania Warszawskiego była Daniela Kruszyńska (ur. 12 czerwca 1926 r. w Warszawie, zm. 13 lipca 2016 r. w Bielawie). Wspomina: http://bibliothecabielaviana.info/index.php/2016/03/09/kruszynska-daniela/