Święto Wojska Polskiego w Bielawie – 2017

15 sierpnia 2017 r. przy obelisku na Placu Kombatanta w Bielawie odbyło się Święto Wojska Polskiego. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej obchodzimy od 1920 roku na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, mającej miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej. W obchodach udział wzięli: kombatanci, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, zastępcy burmistrza Bielawy: Witold Runowicz i Małgorzta Greiner, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. 
Po uroczystości pod obeliskiem, uczestnicy w pochodzie przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą mszę świętą.