78. rocznica wybuchu II wojny światowej – Bielawa

1 września 2017 r. przy obelisku na pl. Kombatantów odbyła się uroczystość z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  W uroczystości udział wzięli: kombatanci z por. Bronisławem Wilkiem, burmistrz miasta Piotr Łyżwa, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. Kwiaty złożył także Leszek Różycki jako obywatel miasta. Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa wręczył Honorowy Krzyż Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego Joannie Baciak za duży wkład w podtrzymywaniu pamięci o ludziach biorących udział w wyzwoleniu naszego Kraju.