Narodowe Czytanie 2017 w Bielawie

8 września 2017 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie o godz. 17.00 w ramach Narodowego Czytania 2017 odbył się spektakl teatralno-multimedialny dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. W inscenizacji role czytali samorządowcy bielawscy.W akcie 1 w scenie 1 w rolę Czepca wcielił się radny Krzysztof Molasy, w rolę Dziennikarza radny Rafał Kuśmierek. W scenie 12 w rolę Panny Młodej wcieliła się radna Marta Masyk, a w rolę Pana Młodego radny Tomasz Tkacz. W akcie 2 w scenie 26 w rolę Gospodarza wcielił się radny Andrzej Tomasz Owczarek. a w rolę Jaśka zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bielawie Robert Marchewka (w zastępstwie komendanta).  Robert Marchewka również wystąpił w tej samej w roli w akcie 3 w scenach 34-37. Towarzyszył mu tajemniczy głos Chochoła, który rozlegał się z sali. Spektakl połączony z muzyką i obrazem stworzył widowiskową scenerię z klimatem dawnej chaty wiejskiej której scenografię tworzyły sprzęty gospodarstwa domowego ze zbiorów bielawskiego muzeum. Dla spektaklu stworzone były także trzy chochoły. Aktorzy czytali teksty na bardzo wysokim poziomie żywiołowo i ze swadą wcielając się w swoje role. Osoby do czytania były tak dobrane, że swoją grą aktorską podobały się publiczności. 

 

Szablon plakatu