78. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

17 września 2017 r. w Bielawie przy obelisku na Placu Kombatantów odbyła się uroczystość 78. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Po wystąpieniu burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów.