Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2016”


0
Categories : Bez kategorii

Zapraszamy na najważniejsze w Bielawie wydarzenie literackie 2017 r.  na promocję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2016″. Promocja odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 17.30 w dawnym Teatrze Robotniczym przy ul. Piastowskiej 19a. Jest to już ósma publikacja corocznego czasopisma, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Rocznik zawiera m.in. artykuły historyczne z dziejów regionu. Znajdują się w nim ciekawe artykuły m.in.: o przemianach na pograniczu polsko-czeskim w latach 1938-1945 w lokalnej pamięci zbiorowej i świadomości społecznej mieszkańców Bielawy i obszaru Gór Sowich, o Zjednoczeniu Syjonistów Demokratów „Ichud” w powiecie dzierżoniowskim w latach 1945-1950, o pierwszym kalendarzu samorządowym w powojennym Dzierżoniowie – wydawnictwie, ludziach i emocjach, o Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 1 w Bielawie. 1945-1948. Historia mojego zakładu. W roczniku znajdziemy także artykuły jubileuszowe: 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie i 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016. Recenzent prof. Stanisław Sławomir Nicieja w swojej recenzji napisał: Artykuły odsłaniają nieznane karty z historii Bielawy, Dzierżoniowa i obszaru Gór Sowich i będą  w przyszłości stanowić dobry materiał historiograficzny do stworzenia obszernej syntezy dziejów tych okolic. (…) są ze wszech miar warte publikacji. (…).”. Profesor Nicieja dodał: „publikowana od ośmiu lat Bibliotheca Bielaviana utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz jest swoistym fenomenem, jeśli chodzi o historię regionalną. Nawet dużo większe niż Bielawa miasta, w których są ośrodki uniwersyteckie, nie mogą się pochwalić tak regularnym i systematycznym wzbogacaniem swojej wiedzy dzięki podobnym wydawnictwom, jak kolejne roczniki Bielaviany”. 

W roczniku bielawskim znajdziemy artykuły recenzyjne, kalendaria miasta: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne. Nieprzemijającą wartością rocznika są wywiady z ważnymi osobowościami miasta, m.in. z Katarzyną Sochą, Eugeniuszem Jurgowiakiem, Czesławem Łyżwą, Katarzyną Bujnowską, Henrykiem Matuszczykiem, Heleną Augustynowicz, Kazimierzem Żurawskim i Adamem Pajdą. W roczniku znalazły się także wywiady z ludźmi, którzy odeszli w 2016 r.: z Danielą Kruszyńską, z Leonem Otockim i wywiad o nauczycielu Władysławie Najmanie.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie w mieście.

 

Szablon plakatu

Skip to content