Wykład dra hab. Tomasza Przerwy

15 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w bielawskim muzeum przy ul. Piastowskiej 19b w Bielawie, dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie odbył się wykład dra hab. Tomasza Przerwy „Prawie jak w Tatrach, czyli o Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn) i jej postrzeganiu”. Uczestnicy wykładu poznali historię kolei sowiogórskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.