Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia św. Agnieszki

17 lutego 2018 r. w parafii pw. Ducha Świętego Stowarzyszenie św. Agnieszki w Bielawie zorganizowało spotkanie o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela.  O pielgrzymowaniu i doświadczeniu wędrówki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela opowiedzieli pielgrzymi z Lubina.  W spotkaniu uczestniczyła m.in. Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy i Rafał Kuśmierek – radny Rady Miejskiej Bielawy.