Promocja Przewodnika po Bielawie

29 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbędzie się promocja książki dra Rafała Brzezińskiego pt. Bielawa. Wędrówki ulicami miasta. Przewodnik.  Jest to ważne, historyczne dla miasta wydarzenie literacko-turystyczne. To publikacja długo oczekiwana nie tylko przez turystów przyjeżdżających do Bielawy ale także, a może przede wszystkim, przez jej mieszkańców – miłośników tego miasta. Do tej pory – poza broszurami i folderami – zainteresowani ofertą turystyczną Bielawy musieli sięgać do opracowań ogólnych, do albumów, do kronik czy wydawnictw monograficznych. Bielawa do tej pory nie miała przewodnika turystycznego ani przed II wojną światową, ani po wojnie.