Goethe-Institut z wizytą w Bielawie

22 października 2018 r. do bielawskiego muzeum przyjechała grupa uczestników z Goethe-Institut w Warszawie. Uczestnicy projektu „Rozmowy zamiejscowe” wysłuchali wykładu dra Rafała Brzezińskiego na temat tożsamości kulturowej i tradycji włókienniczych Bielawy.

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Na całym świecie promuje znajomość języka niemieckiego i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. „Projektu „Rozmowy zamiejscowe” to międzynarodowy projekt zainicjowany przez Goethe-Institut i poświęcony średnim miastom. Jego ideą jest wspólne szukanie odpowiedzi na pytania o znaczenie kultury dla rozwoju tych miast. Celem jest stworzenie długofalowej platformy wymiany doświadczeń i realizacji projektów w dziedzinie świata dźwięków, muzyki i radia”.