Leon Antoni Barański

W wieku 76 lat zmarł Leon Antoni Barański. Malarz, artysta plastyk, który prowadząc sekcję plastyczną w Bielawie potrafił zarażać swoją fascynacją obrazem i kolorem wiele pokoleń młodych adeptów sztuki malarskiej. To co pozostało po wielkim bielawianinie to jego uczniowie, którzy dzisiaj już samodzielni tworzą nowe pokolenia malarzy.