Z ostatniego wywiadu – Józef Drożdżyński

Józef Drożdżyński podczas wywiadu z redakcją rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” latem 2013 r. powiedział pełne pasji słowa: „siatkówka to moja słabość”. Te słowa znalazły się w filmie.   

Józef Drożdżyński – ur. 18 IV 1928 r. w Wolnicy w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim, zm. 2 VII 2020 r. w Bielawie. W 1947 r. przyjechał do Bielawy. 23 października 1947 r. rozpoczął pracę w Bielbawie na wydziale tkalni jako uczeń tkacki. W 1952 r. ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Podstawową dla Pracujących w Bielawie, następnie w 1962 r. dwuletnią szkołę dokształcającą przy Technikum Włókienniczym, zdobywając tytuł mistrza w zawodzie: tkacz. Awansował i przeszedł na oddział przygotowawczy jako brygadzista, a później jako mistrz. Pracował w Bielbawie do 1986 r. Pełnił liczne funkcje społeczne. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie przez trzy kadencje: od 1968 r. do 1973 r., od 1984 r. do 1988 r. i od 1988 r. do 1992 r. Od początku swojego przyjazdu do Bielawy mocno związany ze sportem – początkowo była to lekkoatletyka, a później siatkówka. W 1970 r. został kierownikiem powstałej wówczas sekcji siatkówki. Kierował tą sekcją przez 40 lat, aż do 2010 r. Był jednym z członków grupy „ojców-założycieli” Spółdzielni Mieszkaniowej. Nagradzany licznymi dyplomami uznania, odznaczeniami i medalami, m.in.: Złotą Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (uchwałą Prezydium Rady CZSBM z 15 maja 1975 r.), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (uchwałą Rady Państwa z 22 lipca 1974 r.), Medalem 40-lecia Polski Ludowej, (uchwałą Rady Państwa z 29 czerwca 1983 r.) Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową przyznaną przez Polski Związek Piłki Siatkowej 14 czerwca 2004 r., Złotym Krzyżem Zasługi (postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2009 r.) i Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa” (przyznanym uchwałą Rady Miasta Bielawa z 30 maja 2012 r.).

 

Bibliografia

U. Ubych, Wywiad z Józefem Drożdżyńskim, odznaczonym Medalem Honorowym „Zasłużoony dla Miasta Bielawa” , „Bibliotheca Bielaviana 2012”, s. 415-426.

.

.

1 komentarz do “Z ostatniego wywiadu – Józef Drożdżyński

Komentowanie zostało wyłączone.