Pamiętamy – Krystyna Wojciechowska

Krystyna Wojciechowska z domu Kuran (ur. 17 II 1932 r. Mszczonowo, woj. mazowieckie, zm. 13 XII 2015 r., Bielawa). Naczelnik miasta Bielawa w latach 70. XX w. O Krystynie Wojciechowskiej wspomina Władysław Szewczyk: Moja koleżanka szkolna, pani Wojciechowska, była przez kilka ładnych lat naczelnikiem. Zdawała e mną maturę w 1952 r. Jak pamiętam…, jej klasa przyjechała z Prudnika jako klasa szkoły przysposobienia zawodowego. Wówczas dziewczyny mieszkały w internacie w zameczku [ul. Wolności 92]. (…) Wojciechowska była do 1980 r., a po niej to był Szewrański, Graczyk – to z tej młodszej gwardii.”.

Z inicjatywy naczelnik Krystyny Wojciechowskiej powstało wiele nowatorskich projektów jak na ówczesne czasy. Zbudowano m.in. pawilony handlowe PSS Społem w Bielawie. Krystyna Wojciechowska otwierała m.in. pawilon handlowy przy ul. Słonecznej i i przy ul. Mikołaja Kopernika. Krystyna Wojciechowska realizowała pomysły, które przyczyniały się do rozwoju zainteresowania historią regionalną. Duży nacisk kładła na rozwój turystyki i otwarcia Bielawy na ruch turystyczny. Za jej kadencji odżył, wcześniejszy, pomysł stworzenia muzeum włókienniczego w Bielawie. Ciekawe, że planowała je uruchomić w budynku pofolwarcznym przy zameczku przy ul. Wolności 92. Znała realia lokalowe, gdyż jako młoda uczennica mieszkała w internacie w zamku.  Znała możliwości budynku i starała się zrealizować ten pomysł już na początku 1974 r. Jak donosiła ówczesna prasa Gazeta Robotnicza”: Obecnie powstała sytuacja, w której trudności lokalowe mogą być szybko przełamane (…) W zespole zabudowań zamkowych ocalał jeden oddzielnie stojący budynek, uznany za zabytkowy, który świetnie nadawałby się na ten cel (…).Warto chyba zastanowić się nad tą propozycją. (…)”. Czy i jak długo zastanawiano się nie wiemy, ale pomysłu nie udało się wówczas zrealizować. Dokonało się to 28 XII 2009 r., kiedy przy ul. Piastowskiej otwarto Bielawską Placówkę Muzealną. Udało się za to Krystynie Wojciechowskiej zrealizować pomysł stworzenia towarzystwa społeczno-kulturalnego.  Tak, z inicjatywy naczelnik Krystyny Wojciechowskiej, 3 III 1977 r., powstało Towarzystwo Przyjaciół Bielawy.

 

Bibliografia

R. Brzeziński, Wywiad z Władysławem Szewczykiem, odznaczonym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”, „Bibliotheca Bielaviana 2012”, s. 430.