Przedstawienie Zielony Myśliwy z Bielawy

Teatrzyk Kukiełkowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie przedstawia legendę Zielony Myśliwy z Bielawy według legendy Der grüne Jäger aus Langenbielau (Zielony Myśliwy z Bielawy) ze zbioru podań i legend Bernharda Lengsfelda Sagen des Kreises Reichenbach (Podania powiatu dzierżoniowskiego). Pierwsze wydanie tych legend w języku oryginalnym-niemieckim ukazało się w 1921 r. Pierwsze powojenne wydanie również w języku niemieckim ukazało się w 1958 r. Legendy Bernharda Lengsfelda ukazały się w języku polskim w zbiorze Legendy i Opowieści Sowiogórskie